Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Sail dystiolaeth

Rhaid i’r Cynllun Datblygu Lleol gael ei ategu gan swm sylweddol o dystiolaeth a gasglwyd ar y materion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd sy’n wynebu’r fwrdeistref sirol. Cyfeirir at y wybodaeth yma fel y ‘sail dystiolaeth’.

Gwerthusiad Cynaliadwyedd

Chwilio A i Y