Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adwerthu

Dogfennau sesiwn gwrandawiad saith.
Cyfeirnod y ddogfen Teitl y ddogfen Awdur Dyddiedig

HS07.01

Rhestr Cyfranogwyr Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS07.02 Agenda a Materion Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS07.03 Datganiad pellach gan Welcome Break (Savills) ID 797 Welcome Break (Savills) 05/11/2012
HS07.04 Datganiad pellach gan Bridgend cyngor tref Bridgend Cyngor tref 05/11/2012
HS07.05 Datganiad pellach gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 06/11/2012
HS07.06 Datganiad pellach gan K& W Developments Ltd - mango Planning (ID 827) K & W Developments Ltd - mango Planning 06/11/2012
HS07.07 Datganiad pellach gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 07/11/2012
HS07.08 Wrthbrofi gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 13/11/2012
HS07.09 Cynllun caniatad cynllunio 83/138 a gyflwynwyd yn Sesiwn Gwrandawaid gan Cliff Patten Cliff Patten 29/11/2012
HS07.10 Copi o lythyr oddi wrth Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr i Cliff Patten ynghylch Village farm, Pil Cliff Patten 29/11/2012

HS07.11

Copi o lythyr oddi wrth Cliff Patten I Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr ynghylch Village Farm, Pil

Cliff Patten 29/11/2012
HS07.12 Copi o lythyr oddi wrth Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr I Lidl UK GmbH ynghylch Village Farm, Pil Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 29/11/2012
HS07.13 Datganiad sefyllfa Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr ar y Pil Canolfan Arddio Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 04/12/2012
HS07.14 Datganiad sefyllfa Cliff Patten Cliff Patten 13/12/2012
HS07.15 Pwyntiau gweithredu Swyddog Rhaglen 03/01/2013
HS07.16 Pwyntiau gweithredu gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 22/01/2013
HS07.17 Pwyntiau gweithredu gan Mango Planning Mango Planning 28/01/2013
HS07.18 MACs Sesiwn 7 gyda sylwadau’r Arolygydd Swyddog Rhaglen 26/02/2013

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y