Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Amgylchedd, sesiwn wrandawiad

Dogfennau sesiwn gwrandawiad pump.
Cyfeirnod y ddogfen Teitl y ddogfen Awdur Dyddiedig
HS05.01 Rhestr Cyfranogwyr Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS05.02 Agenda a Materion Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS05.03 Cyflwyniad bellach gan Cynrychiolydd ID 1241 ( H Kennedy) H Kennedy (Planr Ltd) 26/10/2012
HS05.04 Datganiad pellach gan Bridgend cyngor tref Bridgend cyngor tref 05/11/2012
HS05.05 Datganiad pellach gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 06/11/2012
HS05.06 Datgaiad pellach gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru Countryside Council for Wales 06/11/2012
HS05.07 Wrthbrofi gan H Kennedy (Planr Ltd) ID 1241 H Kennedy (Planr Ltd) 12/11/2012
HS05.08 Wrthbrofiu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 13/11/2012
HS05.09 Rhestr o Safleodd Amgen CDLI sy'n gorgyffwrdd a Safleoedd Hepgor CDU Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 05/12/2012
HS05.10 Cynlluniau sy'n dangos y graddau y gorgyffwrdd (HS05.09) Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 05/12/2012
HS05.11 Pwyntiau Gweithredu Swyddog Rhaglen 13/12/2012
HS05.12 Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 14/01/2013
HS05.13 MACs Sesiwn 5 gyda sylwadau’r Arolygydd Swyddog Rhaglen 26/02/2013

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y