Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwastraff, sesiwn wrandawiad

Dogfennau sesiwn gwrandawiad 11
Cyfeirnod y ddogfen Teitl y ddogfen Awdur Dyddiedig
HS11.01 Rhestr Cyfranogwyr Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS11.02 Agenda a materion a Materion Swyddog Rhaglen 02/11/2012
HS11.03 Datganiad pellach gan Llywodraeth Cymru (ID 64) Llywodraeth Cymru 05/11/2012
HS11.04 Datganiad pellach gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 11/12/2012
HS11.05 Datganiad pellach gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru (ID 54) Cyngor Cefn Gwlad Cymry 11/12/2012
HS11.06 Pwyntiau gweithredu Swyddog Rhaglen 21/01/2013
HS11.07 MACs Sesiwn 11 gyda sylwadau’r Arolygydd Swyddog Rhaglen 26/02/2013

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y