Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Island farm, Pen-y-bont

Dogfennau sesiwn gwrandawiad chwech.
Cyfeirnod y ddogfen Teitl y ddogfen Awdur Dyddiedig
HS06.01 Rhestr Cyfranogwyr Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS06.02 Agenda a Materion Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS06.03 Datganiad pellach gan Island Farm Campaign for Action Island Farm Campaign for Action 05/11/2012
HS06.04 Datganiad pellach gan Residents of Island Farm Close Residents of Island Farm Close 05/11/2012
HS06.05 Datganiad pellach gan Bridgend cyngor tref (35) Gyngor tref Pen y Bont 05/11/2012
HS06.06 Datganiad pellach gan Merthy Mawr Cyngor Cymuned Merthyr Mawr Cyngor Cymuned 06/11/2012
HS06.07 Datganiad pellach gan HD Ltd - Savills (ID 1248) HD Ltd - Savills 06/11/2012
HS06.08 Datganiad pellach gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 06/11/2012
HS06.09 Datganiad pellach gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru Cyngor Cefn Gwlad Cymru 06/11/2012
HS06.10 Wrthbrofi gan Merthyr Mawr Cyngor Cymuned ( ID 46) Merthyr Mawr Cyngor Cymuned 13/11/2012
HS06.11 Wrthbrofi gan HD Ltd (Savills) ID 1248 HD Ltd (Savills) 13/11/2012
HS06.12 E-bost gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru Cyngor Cefn Gwlad Cymru 13/11/2012
HS06.13 Wrthbrofi gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru Cyngoe Cefn Gwlad Cymru 14/11/2012
HS06.14 Datganiad diwygiedig o Gyngor Tref Pen y Bont Gyngot Tref Pen Y Bont 16/11/2012
HS06.15 Pwyntiau Gweithredu Swyddog Rhaglen 20/12/2012
HS06.16 Pwyntiau Gweithredu gan Savills Savills 22/01/2013
HS06.17 Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 22/01/2013
HS06.18 Ymgynghoriad ar dystiolaeth bellach Swyddog Rhaglen 18/02/2013
HS06.19 Ymatebion i'r ymgynhoriad Swyddog Rhaglen 15/03/2013
HS06.20 MAC's gyda Arolygydd sylwadau Swyddog Rhaglen 28/03/2013

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y