Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Manwerthu cyfleus

Dogfennau sesiwn gwrandawiad wyth.
Cyfeirnod y ddogfen Teitl y ddogfen Awdur Dyddiedig

HS08.01

Rhestr Cyfranogwyr Swyddog Rhaglen 18/10/2012
HS08.02 Agenda a Materion Swyddog Rhaglen 18/10/2012
HS08.03 Llythyr oddi wrth Arolygydd I ac Mango Cyngor - Sesiwn ar wahan Swyddog Rhaglen 15/10/2012
HS08.04 Ymateb gan y Cyngor I Arolygydd i HS08.03 Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 15/10/2012
HS08.05 Ymateb gan Cynllunio Mango i HS08.03 Mango Planning Ltd 18/10/2012
HS08.06 Llythyr oddi wrth Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i Arolygydd Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 19/10/2012
HS08.07 E-bost oddi wrth Cynllunio Mango Mango Planning Ltd 19/10/2012
HS08.08 E-bost I Asbri Cynllunio oddi wrth yr Arolygydd Swyddog Rhaglen 19/10/2012
HS08.09 Datganiad pellach gan Cyngor Brwddeistref Sirol Pen -y-bont ar Ogwr Cyngor Brwddeistref Sirol Pen -y-bont ar Ogwr 20/11/2012
HS08.10 Datganiad pellach Mango Planning Mango Planning 20/11/2012
HS08.10 Atodiadau 1-11 o datganiad pellach Mango Planning Mango Planning 20/11/2012
HS08.11 E-bost gan Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr I Arolygydd mewn perthynas a datganiad pellach gan Mango Planning Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 22/11/2012
HS08.12 E-bost oddi Mango Planning mewn HS08.11 Mango Planning 22/11/2012
HS08.13 Arolygydd ymateb I HS08.11 & HS08.12 Swyddog Rhaglen 23/11/2012
HS08.14 Datganiad gwrthbrofi gan Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 27/11/2012
HS08.15 Datganiad gwrthbrofi gan Mango Planning Mango Planning 27/11/2012
HS08.16 Datganiad gan Asbri Planning(ID 142) Asbri Planning 05/12/2012
HS08.17 Llythyr gan RPS i Cyngor Brwddeistref Sirol Pen -y-bont ar Ogwr mewn perthynas a Asda Stores Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 07/12/2012
HS08.18 Pwyntiau Gweithredu Swyddog Rhaglen 07/01/2013
HS08.19 Pwyntiau Gweithredu gan Mango Planning Mango Planning 21/01/2013

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y