Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Monitro, adolygu, Cyflawni a Gweithredu

Dogfennau sesiwn gwrandawiad 14
Cyfeirnod y ddogfen Teitl y ddogfen Awdur Dyddiedig
HS14.01 Rhestr Cyfranogwyr Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS14.02 Agenda a materion a Materion Swyddog Rhaglen 06/10/2012
HS14.03 Datganiad pellach gan Llywodraeth Cymru Llywodraeth Cymru 05/12/2012
HS14.04 Datganiad pellach gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 15/01/2013
HS14.05 Datganiad pellach gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru Cyngor Cefn Gwlad Cymru 15/01/2013
HS14.06 Agenda a materion a Materion Swyddog Rhaglen 23/01/2013
HS14.07 Pwyntiau gweithredu Swyddog Rhaglen 04/02/2013
HS14.08 Pwyntiau gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 26/02/2013

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y