Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Safleoedd Amgen, sesiwn wrandawiad

Dogfennau sesiwn gwrandawiad 16
Cyfeirnod y ddogfen Teitl y ddogfen Awdur Dyddiedig
HS16.01 Rhestr Cyfranogwyr Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS16.02 Agenda a Materion Swyddog Rhaglen 22/01/2013
HS16.03 Penderfyniad ar yr apel Forge Ind. Est. Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen Y Bon ar Ogwr 05/02/2013
HS16.04 Pwyntiau Gweithredu Swyddog Rhaglen 12/02/2013
HS16.05 Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 07/03/2013
Dogfennau sesiwn gwrandawiad 17
Cyfeirnod y ddogfen Teitl y ddogfen Awdur Dyddiedig
HS17.01 Rhestr Cyfranogwyr Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS17.02 Agenda a Materion Swyddog Rhaglen 22/01/2013
HS17.03 Pwyntiau Gweithredu Swyddog Rhaglen 12/02/2013
HS17.04 Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 07/03/2013
Dogfennau sesiwn gwrandawiad 18
Cyfeirnod y ddogfen Teitl y ddogfen Awdur Dyddiedig
HS18.01 Rhestr Cyfranogwyr Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS18.02 Agenda a Materion Swyddog Rhaglen 22/01/2013
HS18.03 E-bost gan Asiantaeth Yr Amgylchedd Cymru Asiantaeth Yr Amgylchedd Cymru 05/02/2013
HS18.04 Pwyntiau Gweithredu Swyddog Rhaglen 12/02/2013
HS18.05 Cynllun gan NLP AS031 Nathaniel Litchfield Partners 05/03/2013
HS18.06 Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 05/03/2013
Dogfennau sesiwn gwrandawiad 19
Cyfeirnod y ddogfen Teitl y ddogfen Awdur Dyddiedig
HS19.01 Agenda a Materion Swyddog Rhaglen 02/10/2012
HS19.02 Llythyr gan Lambert Smith Hampton (1253) Lambert Smith Hampton 07/11/2012
HS19.03 Cadarnhad cynllunio caid am gofrestriad o Lambert Smith Hampton ( 1253) Lambert Smith Hampton 08/11/2012
HS19.04 Agenda a Materion atodol Swyddog Rhaglen 21/02/2013
HS19.05 Prif gynllun dangosol ar gyfer AS032 Nathaniel Litchfield Partners 01/03/2013
HS19.06 Lluniau Ariel safle AS052 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 04/03/2013
HS19.07 AS052 Cynllun Carthffos Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 04/03/2013
HS19.08 AS052 Cynllun Dwr Wyneb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 04/03/2013
HS19.09 AS060 Rhandiroedd Cynllun Y Parc Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 04/03/2013
HS19.10 Llythyr oddi wrth Robert Hathaway ynghylch AS027 Planr Ltd 07/03/2013
HS19.11 Pwyntiau Gweithredu Swyddog Rhaglen 08/03/2013
HS19.12 Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 05/04/2013

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y