Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfannau Manwerthu a Masnachol

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Canolfannau Manwerthu a Masnachol
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
RCC1 TAN 4: Manwerthu a Chanol Trefi LlCC 1996
RCC2 Cylchlythyr 61/93 y Swyddfa Gymreig ‘Town & Country Planning (Shopping Development) (England & Wales) (No.2) Direction 1993 Y Swyddfa Gymreig 1993
RCC3 Bridgend Town Centre Study Volumes I-III
Cyfrol 1
Cyfrol 2
Cyfrol 3
Crynodeb Gweithredol
Ove Arup & Partners 1996
RCC4 Bridgend Retail Needs Planning Study 2007 - 2021 CACI 2008
RCC5 Bridgend Retail Needs Assessment Colliers CRE 2002
RCC6 Bridgend Retail Needs Assessment Update Colliers CRE 2004
RCC7 Canolfannau Manwerthu a Masnachol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr 1998+
RCC8 Revitalising the Heart of Maesteg – Town Centre Strategy & Action Plan URBED 2000
RCC9 Bridgend Town Centre Vision CACI 2007
RCC10 Bridgend Retail Needs Assessment Population Scenarios – Report Addendum Final CACI 2008
RCC11 Astudioeth diweddaraf i Gynllun Anghenion Manwerthu – Mehefin 2010 CACI 2010

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y