Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cefn Gwlad a’r Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Cefn Gwlad a’r Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig
Rhif y Ddogfen Teitl y Ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
CE1 TAN 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio Y Swyddfa Gymreig 2009
CE3 TAN 6: Datblygu Amaethyddol a Gwledig LlCC 2010
CE4 TAN 7: Rheoli Hysbysebion yn yr Awyr Agored Y Swyddfa Gymreig 1996
CE5 TAN 10: Rheolaeth Cadw Coed Y Swyddfa Gymreig 1997
CE6 TAN 11: Sŵn Y Swyddfa Gymreig 1997
CE7 TAN 12: Dylunio LlCC 2002
CE8 TAN 14: Cynllunio Arfordirol Y Swyddfa Gymreig 1998
CE9 TAN 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd LlCC 2002
CE10 Cylchlythyr 22/87: Datblygu Tir Halogedig Y Swyddfa Gymreig 1987
CE11 Cylchlythyr 16/94: Cynllunio i Gael Gwared â Throseddu Y Swyddfa Gymreig 1994
CE12 Cylchlythyr 60/96: Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Archeoleg Y Swyddfa Gymreig 1996
CE13 Cylchlythyr 61/96: Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth Y Swyddfa Gymreig 1996
CE14 Cylchlythyr 1/98: Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol – Cyfarwyddiadau gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru Y Swyddfa Gymreig 1998
CE15 Ansawdd Aer a Chynllunio Defnydd Tir DETR / LlCC 2000
CE16 Ardaloedd Cadwraeth ym Mwrdeistref Ogwr - 3ydd Argraffiad CB Ogwr 1991
CE17 Datganiad Cynllun Rheoli Arfordir Traftadaeth Morgannwg CB Ogwr / CBM / CSMG / CSDM 1976
CE18 Cynllun Rheoli Arfordir Traftadaeth Morgannwg - Adolygiad 1af CB Ogwr / CBM / CSMG / CSDM 1984
CE19 Strategaeth 'Landscapes Working for Bridgend County Borough'
Cyfrol 1
Cyfrol 2:
Ffeil 1, Ffeil 2, Ffeil 3, Ffeil 4, Ffeil 5
Cyfrol 3
Cyfrol 4
CBS Pen-y-bont ar Ogwr / WDA / Opus 1997
CE20 Strategaeth Cefn Gwlad ar Gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2002
CE21 An Integrated Action Programme for Bridgend County Borough CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2002
CE22

Local Biodiversity Action Plan for Bridgend County Borough

Cyfrol 1

Cyfrol 2

CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2002
CE23 Landscape Conservation Areas in Ogwr CB Ogwr 1992
CE24 Local Development Strategy – Bridgend: Rural Development Plan for Wales 2007 – 2013 Partneriaeth Wledig Pen-y-bont ar Ogwr 2007
CE25 Dynodi Ardaloedd Tirwedd Arbennig TACP 2010
CE26 Canlyniadau Strategaeth Llifogydd Asesiad Bwrdeistref Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Cyfrol 1 – Canllaw Defnyddiwr
Cyfrol 2 - Adroddiad Technegol
Adroddiad Technegol
Mapiau A - SW
Mapiau - Maesteg
Mapiau - Pencoed and Waterton
Mapiau - Porthcawl
Capita Symonds 2010
CE27 Asesiad o Gymeriad Y Dirwedd</ LUC 2013
CE28 Asesiad Cymeriad Morwedd Lleol Bae Caerfyrddin Gwyr a Bae Abertawe (.pdf 2MB) White Consultants Tachwedd 2017

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

DETR = Adran yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a’r Rhanbarthau (gynt)

CB = Cyngor Bwrdeistref

CBM = Cyngor Bro Morgannwg

CSMG = Cyngor Sir Morgannwg Ganol

CSDM = Cyngor Sir De Morgannwg

WDA = Awdurdod Datblygu Cymru (gynt)

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y