Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyflogaeth a’r Economi

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Cyflogaeth a’r Economi
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
EE1 TAN 3: Parthau Cynllunio Syml Y Swyddfa Gymreig 1996
EE2 Cymru: Economi yn Ffynnu LlCC 2005
EE3 Bridgend County Borough: A Smart Future - Sustainable Economic Regeneration Strategy and Action Plan CBS Pen-y-bont ar Ogwr / PEP 2005
EE4 Sustainable Economic Regeneration Strategy and Action Plan:
Annual Review July 2006
CBS Pen-y-bont ar Ogwr / PEP 2006
EE5 M4 Corridor Study: Development Opportunities 1995 SCRPSW 1995
EE6 Bridgend: a comparative assessment of major potential employment sites in the borough WTGL / WDA / CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2001
EE7 Bridgend Employment Land Review Robert Chapman Associates 2006
EE8 Employment Land Availability Survey 1997+ CBS Pen-y-bont ar Ogwr 1997+
EE9 Further Analysis of SEWEF Land Survey Data Harmers/SEWEF 2007
EE10 Adolygiad Tir Cyflogaeth CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2010

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

PEP = Partneriaeth Economaidd Pen-y-bont ar Ogwr

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

SCRPSW = Y Gynhadledd Sefydlog ar Bolisi Rhanbarthol yn Ne Cymru

SEWEF=Fforwm Economaidd De-ddwyrain Cymru

WTGL = Wyn Thomas Gordon Lewis

WDA = Awdurdod Datblygu Cymru

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

Chwilio A i Y