Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dogfennau paratoi’r cynllun datblygu lleol

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Tabl dogfennau paratoi Cynllun Datblygu Lleol.
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
BLP1 Adroddiadau Cyngor a Grŵp Llywio CDLl Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2005+
BLP2 Cytundeb Cyflawni CDLl Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2006
BLP3 Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2007
BLP4 Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr Baker Associates 2006
BLP5 Cofrestr Safleoedd Posibl CDLl Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2007
BLP6  Cynigion Cyn-adneuo CBS Pen-y-bont ar Ogwr  


CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y