Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mwynau a Thir Ansad

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Mwynau a Thir Ansad
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
MUL1 MTAN 1: Agregau LlCC 2004
MUL2 MTAN2: Glo LlCC 2006
MUL3 Cynllun Lleol Mwynau Morgannwg Ganol o ran Chwarela am Galchfaen (fel yr effeithia ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) CBS Pen-y-bont ar Ogwr 1997
MUL4 Adroddiadau Blynyddol Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru SWRAWP 1999+
MUL5 Nodyn Cyfarwyddyd Polisi Cynllunio 14 (Atodiadau A a B) DoE / y Swyddfa Gymreig 1990
MUL6 TAN(C) Drafft 19 at ddibenion Ymgynghori - Datblygu ar Dir Ansad Y Swyddfa Gymreig 1996

MTAN = Nodyn Cyngor Technegol Mwynau

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru
CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

DoE = Adran yr Amgylchedd (gynt)

SWRAWP = Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru

Chwilio A i Y