Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trafnidiaeth

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Trafnidiaeth
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
T1 TAN 18: Trafnidiaeth LlCC 2007
T2 Y Llawlyfr Strydoedd WAG/ DCLG/ DoT 2007
T3 Cynllun Trafnidiaeth Lleol Pen-y-bont ar Ogwr 2001 - 2005 CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2001
T4 Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol SEWTA 2011
T5 Asesiad Amgylcheddol Strategol - Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol de-ddwyrain Cymru CAPITA SYMONDS 2009
T6 Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Amlinell de-orllewin Cymru SWWITCH 2007

TAN = Nodyn Cyngor Technego

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

DCLG = Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

DoT = Yr Adran Drafnidiaeth

SEWTA = Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y