Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ynni a Chyfleustodau

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Ynni a Chyfleustodau
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
EU1 TAN 8: Ynni Adnewyddadwy LlCC 2005
EU2 TAN 19: Telathrebu LlCC 2002
EU3 TAN 8 Atodiad D
Astudiaeth o Ardaloedd Chwilio Strategol
E ac F: Cymoedd De Cymru
Ove Arup and Partners 2006
EU4 Cod Ymarfer ar Ddatblygu Rhwydwaith Ffonau Symudol LlCC 2003
EU5 Asesiad Ynni Adnewyddadwy Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar ogwr 2011

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y