Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Safleoedd ymgeisiol

Rhwng 9 Tachwedd 2006 a 31 Ionawr 2007, galwodd y Cyngor am i Safleoedd Posibl gael eu henwebu i gael eu dyrannu o bosibl yn y CDLl a oedd yn cael ei ddatblygu.

Gallai’r enwebiadau fod am unrhyw ddefnydd tir yn cynnwys defnyddiau preswyl, cyflogaeth, manwerthu, mannau agored cyhoeddus, datblygu mwynau, cyfleusterau gwastraff, defnydd cymunedol a datblygiadau twristiaeth.

Nid oes unrhyw warant y caiff safleoedd a awgrymir ar y cam hwn eu datblygu. Fodd bynnag, bydd yn galluogi’r Cyngor i asesu pa safleoedd sydd ar gael wrth lunio’i Weledigaeth ar gyfer y Cynllun ac Opsiynau Strategol ar mwyn datblygu ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol wedi hynny.

Mae’r cyfnod a ganiatawyd i gyflwyno Safleoedd Posibl wedi dod i ben erbyn hyn.

Cysylltiadau yn ymwneud â Safleoedd Posibl

Hysbyseb Leol yn Galw am Safleoedd Posibl

Holiadur i Asesu Safleoedd Posibl

Adroddiad Asesu Safleodd Ymgeisiol

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y