Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Statws y Cynllun Datblygu a Hynt y Gwaith o Baratoi’r Cynllun

Y cynllun datblygu sydd ar waith.
Action Dyddiad
Dogfennau mabwysiad Mabwysiadwyd 18 Medi 2013
Dogfennau yn ategu’r gwaith o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol.
Action Dyddiad
Cyflwyniad o'r cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr (2006 – 2021) Dechreuodd y gwaith paratoi ffurfiol ar 7 Rhagfyr 2005
Y Cytundeb Cyflawni ac Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd Cyfnod ymgynghori 3 Awst – 8 Medi 2006
Cyflwynwyd y Cytundeb Cyflawni i Lywodraeth Cynulliad Cymru : 6 Hydref 2006
Cytunodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y Cytundeb Cyflawni : 6 Tachwedd 2006
Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor : 28 Rhagfyr 2006
Safleoedd Posibl / Cofrestr Safleoedd Galw am safleoedd 9 Tachwedd 2006 hyd at 31 Ionawr 2007
Cyhoeddi’r Gofrestr Safleoedd Posibl 15 Mai 2007
Gweledigaeth y CDLl a’r Opsiynau o ran Twf Strategol Ymgynghori â Rhanddeiliaid 28 Mehefin – 10 Awst 2007
Cynigion Cyn-adneuo y CDLl Ymgynghori 12 Chwefror 2009 – 31 Mawrth 2009
Adroddiad ar yr Ymgynghori Cychwynnol cyhoeddwyd 19 Hydref 2009
Ymgynghori ynghylch y Weithdrefn Asesu Ddrafft i Safleoedd Posibl 23 Hydref 2009 – 20 Tachwedd 2009
Cynllun Adneuo Ymgynghoriad:  4 Gorffennaf 2011 – 9Medi 2011
Safleoedd Amgen Ymgynhoriad: 26 Hydref 2011 – 9 Ragfyr 2011
Adroddiad Ymgynghori Cyhoeddwyd 11 Gorffennaf 2012
Cyflwyno 31 Gorffennaf 2012
Archwiliad
Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Diwygiedig
Awst 2012 ymlaen
21 Chwefror 2013 – 9 Ebrill 2013
Adroddiad yr Arolygwr Dderbyniwyd 26 Gorfennaf 2013
Mabwysiadu 18 Medi 2013
Amserlen ar gyfer paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol.
Cam Dyddiad
Cam 1 - Adolygu a Datblygu Sylfaen Tystiolaeth ar gyfer y CDLl Ebrill 2006 – Gorfennaf 2012
Cam 2 - Y Cytundeb Cyflawni
Cyfnod Ymgynghori
Ebrill 2006 – Ionawr 2007
Awst 2006 – Medi 2006
Cam 3 - Cyfranogi ac Ymgynghori ynghylch y CDLl Cyn-adneuo
Cyfnod Ymgynghori
Hydref 2006 – Hydref 2009
Ionawr 2009 – Mawrth 2009
Cam 4 - Y CDLl wedi’i Adneuo ac Adborth
Cyfnod Ymgynghori
Medi 2009 – Gorffennaf 2012
Gorffennaf 2011 – Medi 2011
Cam 5 Hysbysebu ‘Safleoedd Amgen’
Cyfnod Ymgynghori
Hydref 2011 – Rhagfyr 2011
Hydref 2011 – Rhagfyr 2011
Cam 6 - Cyflwyno ac Archwilio Gorffennaf 2012 – Awst 2013
Cam 7 - Adroddiad yr Arolygwyr Awst 2013 – Medi 2013
Cam 8 - Mabwysiadu Hydref 2013 – Rhagfyr 2013
Cam 9 - Adroddiad Monitro Blynyddol ac Adolygu’r CDLl Ionawr 2014 ymlaen

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y