Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Asesiad Cymeriad Morwedd Lleol Bae Caerfyrddin, Gŵyr a Bae Abertawe

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Nod yr astudiaeth hon o'r morwedd rhwng Talacharn a Phorthcawl yw cyfeirio cynllunio morol lleol a chyd-fynd ag asesiadau tirwedd cyffiniol.

Rydym am gasglu adborth gan unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ardal, er mwyn gwneud hyn mor ddefnyddiol â phosib. Mae gwefan ar gael sy'n cynnwys cysylltiadau a disgrifiadau manwl ar gyfer pob Ardal Cymeriad Morwedd ac yn gwahodd sylwadau am y rhain.

Cynhelir yr astudiaeth gan White Consultants, ar ran Cyngor Sir Gâr, Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gydag arian gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Chwilio A i Y