Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfannau Manwerthu a Masnachol

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Canolfannau Manwerthu a Masnachol

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

RCC1

TAN 4: Manwerthu a Chanol Trefi

LlCC

1996

RCC2

Cylchlythyr 61/93 y Swyddfa Gymreig ‘Town & Country Planning (Shopping Development) (England & Wales) (No.2) Direction 1993

Y Swyddfa Gymreig

1993

RCC3

Bridgend Town Centre Study Volumes I-III

Cyfrol 1

Cyfrol 2

Cyfrol 3

Crynodeb Gweithredol

Ove Arup & Partners

1996

RCC4

Bridgend Retail Needs Planning Study 2007 - 2021

CACI

2008

RCC5

Bridgend Retail Needs Assessment

Colliers CRE

2002

RCC6

Bridgend Retail Needs Assessment Update

Colliers CRE

2004

RCC7

Canolfannau Manwerthu a Masnachol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

1998+

RCC8

Revitalising the Heart of Maesteg – Town Centre Strategy & Action Plan

URBED

2000

RCC9

Bridgend Town Centre Vision

CACI

2007

RCC10

Bridgend Retail Needs Assessment Population Scenarios – Report Addendum Final

CACI

2008

RCC11

Astudioeth diweddaraf i Gynllun Anghenion Manwerthu – Mehefin 2010

CACI

2010

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y