Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cefn Gwlad a’r Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Cefn Gwlad a’r Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

CE1

TAN 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio

Y Swyddfa Gymreig

2009

CE3

TAN 6: Datblygu Amaethyddol a Gwledig

LlCC

2010

CE4

TAN 7: Rheoli Hysbysebion yn yr Awyr Agored

Y Swyddfa Gymreig

1996

CE5

TAN 10: Rheolaeth Cadw Coed

Y Swyddfa Gymreig

1997

CE6

TAN 11: Sŵn

Y Swyddfa Gymreig

1997

CE7

TAN 12: Dylunio

LlCC

2002

CE8

TAN 14: Cynllunio Arfordirol

Y Swyddfa Gymreig

1998

CE9

TAN 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd

LlCC

2002

CE10

Cylchlythyr 22/87: Datblygu Tir Halogedig

Y Swyddfa Gymreig

1987

CE11

Cylchlythyr 16/94: Cynllunio i Gael Gwared â Throseddu

Y Swyddfa Gymreig

1994

CE12

Cylchlythyr 60/96: Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Archeoleg

Y Swyddfa Gymreig

1996

CE13

Cylchlythyr 61/96: Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth

Y Swyddfa Gymreig

1996

CE14

Cylchlythyr 1/98: Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol – Cyfarwyddiadau gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Y Swyddfa Gymreig

1998

CE15

Ansawdd Aer a Chynllunio Defnydd Tir

DETR / LlCC

2000

CE16

Ardaloedd Cadwraeth ym Mwrdeistref Ogwr - 3ydd Argraffiad

CB Ogwr

1991

CE17

Datganiad Cynllun Rheoli Arfordir Traftadaeth Morgannwg

CB Ogwr / CBM / CSMG / CSDM

1976

CE18

Cynllun Rheoli Arfordir Traftadaeth Morgannwg - Adolygiad 1af

CB Ogwr / CBM / CSMG / CSDM

1984

CE19

Strategaeth 'Landscapes Working for Bridgend County Borough'

Cyfrol 1

Cyfrol 2:

Ffeil 1, Ffeil 2, Ffeil 3, Ffeil 4, Ffeil 5

Cyfrol 3

Cyfrol 4

CBS Pen-y-bont ar Ogwr / WDA / Opus

1997

CE20

Strategaeth Cefn Gwlad ar Gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2002

CE21

An Integrated Action Programme for Bridgend County Borough

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2002

CE22

Local Biodiversity Action Plan for Bridgend County Borough

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2002

CE23

Landscape Conservation Areas in Ogwr

CB Ogwr

1992

CE24

Local Development Strategy – Bridgend: Rural Development Plan for Wales 2007 – 2013

Partneriaeth Wledig Pen-y-bont ar Ogwr

2007

CE25

Dynodi Ardaloedd Tirwedd Arbennig

TACP

2010

CE26

Canlyniadau Strategaeth Llifogydd Asesiad Bwrdeistref Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfrol 1 – Canllaw Defnyddiwr

Cyfrol 2 - Adroddiad Technegol

Adroddiad Technegol

Mapiau A - SW

Mapiau - Maesteg

Mapiau - Pencoed and Waterton

Mapiau - Porthcawl

Capita Symonds

2010

 CE27

Asesiad o Gymeriad Y Dirwedd

 LUC

 2013

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

DETR = Adran yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a’r Rhanbarthau (gynt)

CB = Cyngor Bwrdeistref

CBM = Cyngor Bro Morgannwg

CSMG = Cyngor Sir Morgannwg Ganol

CSDM = Cyngor Sir De Morgannwg

WDA = Awdurdod Datblygu Cymru (gynt)

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y