Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfleusterau Twristiaeth, Hamdden, Chwaraeon, Adloniant a Chymdeithasol a Chymunedol

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Cyfleusterau Twristiaeth, Hamdden, Chwaraeon, Adloniant a Chymdeithasol a Chymunedol

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

TLS1

TAN13: Twristiaeth

Y Swyddfa Gymreig

1997

TLS3

TAN 13 Drafft: Twristiaeth

LlCC

2006

TLS4

TAN 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored

LlCC

2006

TLS5

Dringo’n Uwch – strategaeth ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol

LlCC

2005

TLS6

Strategaeth Dwristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2002

TLS7

Archwiliad Mannau Awyr Chwaraeon

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2010

TLS8

Archwiliad Mannau Chwarae i Blant

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2010

TLS9

Cynllun Addysg Sengl Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2006

TLS10

Strategaeth Twristiaeth Diwygiedig - De-Ddwyrain Cymru

Capital Regional Tourism

2003

TLS11

Strategaeth Ystadau Gofal Sylfaenol BILl Pen-y-bont ar Ogwr

BILl Pen-y-bont ar Ogwr

2004

TLS12

Y Wlad sy’n Dysgu: Gweledigaeth ar Waith

LlCC

2006

TLS13

Archwiliad Ddiweddonraf Rhandiroedd a Gerddi Gymunedol 2017

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

 2017

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

BILl = Bwrdd Iechyd Lleol

Chwilio A i Y