Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyflogaeth a’r Economi

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Cyflogaeth a’r Economi

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

EE1

TAN 3: Parthau Cynllunio Syml

Y Swyddfa Gymreig

1996

EE2

Cymru: Economi yn Ffynnu

LlCC

2005

EE3

Bridgend County Borough: A Smart Future - Sustainable Economic Regeneration Strategy and Action Plan

CBS Pen-y-bont ar Ogwr / PEP

2005

EE4

Sustainable Economic Regeneration Strategy and Action Plan:

Annual Review July 2006

CBS Pen-y-bont ar Ogwr / PEP

2006

EE5

M4 Corridor Study: Development Opportunities 1995

SCRPSW

1995

EE6

Bridgend: a comparative assessment of major potential employment sites in the borough

WTGL / WDA / CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2001

EE7

Bridgend Employment Land Review

Robert Chapman Associates

2006

EE8

Employment Land Availability Survey 1997+

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

1997+

EE9

Further Analysis of SEWEF Land Survey Data

Harmers/SEWEF

2007

EE10

Adolygiad Tir Cyflogaeth

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2010

 

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

PEP = Partneriaeth Economaidd Pen-y-bont ar Ogwr

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

SCRPSW = Y Gynhadledd Sefydlog ar Bolisi Rhanbarthol yn Ne Cymru

SEWEF=Fforwm Economaidd De-ddwyrain Cymru

WTGL = Wyn Thomas Gordon Lewis

WDA = Awdurdod Datblygu Cymru

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

Chwilio A i Y