Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dogfennau paratoi’r cynllun datblygu lleol

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Dogfennau paratoi’r cynllun datblygu lleol

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

BLP1

Adroddiadau Cyngor a Grŵp Llywio CDLl Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2005+

BLP2

Cytundeb Cyflawni CDLl Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2006

BLP3

Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2007

BLP4

Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr

Baker Associates

2006

BLP5

Cofrestr Safleoedd Posibl CDLl Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2007

BLP6

 Cynigion Cyn-adneuo

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

 


CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y