Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dogfennau polisi a chanllawiau cenedlaethol

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Dogfennau polisi a chanllawiau cenedlaethol

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

NRS1

Polisi Cynllunio Cymru

LlCC

2014

NRS7

Polisi Cynllunio Mwynau Cymru

LlCC

2001

NRS8

Cynllun Gofodol Cymru

LlCC

2005

NRS9

Canllawiau Cynllunio Strategol i Dde-ddwyrain Cymru – Cyfrol 1

SEWSPG

2000

NRS10

Canllawiau Cynllunio Strategol i Dde-ddwyrain Cymru – Cyfrol 2

SEWSPG

2001

NRS11

Canllawiau Cynllunio Rhanbarthol De-orllewin Cymru

SWWSPG

2000

NRS12

Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru

LlCC

2005

NRS13

Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol

LlCC

2006

NRS14

Cynllunio’ch Cymuned: Llyfryn Cyflwyno Cynlluniau Datblygu Lleol

LlCC

2006

NRS15

Canllaw Ategol i Bolisi Cynllunio Cymru

LlCC

2006

NRS16

Cynlluniau Datblygu Unedol Cymru

LlCC

2001

NRS17

TAN 9: Gorfodi Rheolaeth Gynllunio

LlCC

1997

NRS18

TAN 20: Yr Iaith Gymraeg – Cynlluniau Datblygu Unedol a Rheolaeth Gynllunio

LlCC

2000

NRS19

Cylchlythyr 39/92: ‘Rheoliadau Cyffredinol Cynllunio Gwlad a Thref 1992’

Y Swyddfa Gymreig / Adran yr Amgylchedd

1992

NRS20

Cylchlythyr 35/95: Defnyddio Amodau mewn Caniatâd Cynllunio

Y Swyddfa Gymreig / Adran yr Amgylchedd

1995

NRS21

Cylchlythyr 13/97: Rhwymedigaethau Cynllunio

Y Swyddfa Gymreig

1997

NRS22

Cylchlythyr 11/99: Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol

Y Swyddfa Gymreig

1999

NRS23

Strategaeth Amgylcheddol Cymru

LlCC

2006

NRS24

Iaith Pawb:

Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog

LlCC

2003

NRS25

Cynllun Oes

LlCC

2005

NRS26

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru

LlCC

2003

NRS27

Cynllun Gweithredu Datblygu Cynaliadwy

LlCC

2004

Sylwch bod modd dod o hyd i Nodiadau Cyngor Technegol nad ydynt wedi’u rhestru uchod o fewn y meysydd pwnc unigol y maent yn ymdrin â nhw.

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

Chwilio A i Y