Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwastraff

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Gwastraff

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

WAS1

TAN 21: Gwastraff

LlCC

2001

WAS2

Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru

SWWRWPF

2003

WAS3

Adroddiadau Monitro Blynyddol Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru

SWWRWPF

2005+

WAS4

Yn Gall gyda Gwastraff: Strategaeth Wastraff Genedlaethol Cymru

LlCC

2002

WAS5

Strategaeth Rheoli Gwastraff Trefol Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2004

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

SWWRWPF = Fforwm Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru

Chwilio A i Y