Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mwynau a Thir Ansad

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Mwynau a Thir Ansad

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

MUL1

MTAN 1: Agregau

LlCC

2004

MUL2

MTAN2: Glo

LlCC

2006

MUL3

Cynllun Lleol Mwynau Morgannwg Ganol o ran Chwarela am Galchfaen (fel yr effeithia ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr)

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

1997

MUL4

Adroddiadau Blynyddol Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru

SWRAWP

1999+

MUL5

Nodyn Cyfarwyddyd Polisi Cynllunio 14 (Atodiadau A a B)

DoE / y Swyddfa Gymreig

1990

MUL6

TAN(C) Drafft 19 at ddibenion Ymgynghori - Datblygu ar Dir Ansad

Y Swyddfa Gymreig

1996

 

MTAN = Nodyn Cyngor Technegol Mwynau

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru
CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

DoE = Adran yr Amgylchedd (gynt)

SWRAWP = Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru

Chwilio A i Y