Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trafnidiaeth

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Trafnidiaeth

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

T1

TAN 18: Trafnidiaeth

LlCC

2007

T2

Y Llawlyfr Strydoedd

WAG/ DCLG/ DoT

2007

T3

Cynllun Trafnidiaeth Lleol Pen-y-bont ar Ogwr 2001 - 2005

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2001

T4

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol

SEWTA

2011

T5

Asesiad Amgylcheddol Strategol - Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol de-ddwyrain Cymru

 CAPITA SYMONDS

2009 

T6

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Amlinell de-orllewin Cymru

SWWITCH

2007

 

TAN = Nodyn Cyngor Technego

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

DCLG = Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

DoT = Yr Adran Drafnidiaeth

SEWTA = Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y