Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ynni a Chyfleustodau

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Ynni a Chyfleustodau

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

EU1

TAN 8: Ynni Adnewyddadwy

LlCC

2005

EU2

TAN 19: Telathrebu

LlCC

2002

EU3

TAN 8 Atodiad D

Astudiaeth o Ardaloedd Chwilio Strategol

E ac F: Cymoedd De Cymru

Ove Arup and Partners

2006

EU4

Cod Ymarfer ar Ddatblygu Rhwydwaith Ffonau Symudol

LlCC

2003

EU5

Asesiad Ynni Adnewyddadwy Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar ogwr

2011

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y