Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Statws y Cynllun Datblygu a Hynt y Gwaith o Baratoi’r Cynllun

Y Cynllun Datblygu sydd mewn grym​

Action

Dyddiad

Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr (2006 – 2021)

Mabwysiadwyd 18 Medi 2013

 

Y Gwaith o Baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol hyd yma

Action

Dyddiad

Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr (2006 – 2021)

Dechreuodd y gwaith paratoi ffurfiol ar 7 Rhagfyr 2005

Y Cytundeb Cyflawni ac Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd

Cyfnod ymgynghori 3 Awst – 8 Medi 2006

Cyflwynwyd y Cytundeb Cyflawni i Lywodraeth Cynulliad Cymru : 6 Hydref 2006

Cytunodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y Cytundeb Cyflawni : 6 Tachwedd 2006

Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor : 28 Rhagfyr 2006

Safleoedd Posibl / Cofrestr Safleoedd

Galw am safleoedd 9 Tachwedd 2006 hyd at 31 Ionawr 2007

Cyhoeddi’r Gofrestr Safleoedd Posibl 15 Mai 2007

Gweledigaeth y CDLl a’r Opsiynau o ran Twf Strategol

Ymgynghori â Rhanddeiliaid 28 Mehefin – 10 Awst 2007

Cynigion Cyn-adneuo y CDLl

Ymgynghori 12 Chwefror 2009 – 31 Mawrth 2009

Adroddiad ar yr Ymgynghori Cychwynnol cyhoeddwyd 19 Hydref 2009

Ymgynghori ynghylch y Weithdrefn Asesu Ddrafft i Safleoedd Posibl

23 Hydref 2009 – 20 Tachwedd 2009

Cynllun Adneuo

Ymgynghoriad:  4 Gorffennaf 2011 – 9Medi 2011

Safleoedd Amgen

Ymgynhoriad: 26 Hydref 2011 – 9 Ragfyr 2011

Adroddiad Ymgynghori

Cyhoeddwyd 11 Gorffennaf 2012

Cyflwyno

31 Gorffennaf 2012

Archwiliad

Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Diwygiedig

Awst 2012 ymlaen

21 Chwefror 2013 – 9 Ebrill 2013

Adroddiad yr Arolygwr

Dderbyniwyd 26 Gorfennaf 2013

Mabwysiadu

18 Medi 2013

 

Crynodeb o Amserlen Paratoi’r CDLl

Cam

Dyddiad

Cam 1 - Adolygu a Datblygu Sylfaen Tystiolaeth ar gyfer y CDLl

Ebrill 2006 – Gorfennaf 2012

Cam 2 - Y Cytundeb Cyflawni

Cyfnod Ymgynghori

Ebrill 2006 – Ionawr 2007

Awst 2006 – Medi 2006

Cam 3 - Cyfranogi ac Ymgynghori ynghylch y CDLl Cyn-adneuo

Cyfnod Ymgynghori

Hydref 2006 – Hydref 2009

Ionawr 2009 – Mawrth 2009

Cam 4 - Y CDLl wedi’i Adneuo ac Adborth

Cyfnod Ymgynghori

Medi 2009 – Gorffennaf 2012

Gorffennaf 2011 – Medi 2011

Cam 5 Hysbysebu ‘Safleoedd Amgen’

Cyfnod Ymgynghori

Hydref 2011 – Rhagfyr 2011

Hydref 2011 – Rhagfyr 2011

Cam 6 - Cyflwyno ac Archwilio

Gorffennaf 2012 – Awst 2013

Cam 7 - Adroddiad yr Arolygwyr

Awst 2013 – Medi 2013

Cam 8 - Mabwysiadu

Hydref 2013 – Rhagfyr 2013

Cam 9 - Adroddiad Monitro Blynyddol ac Adolygu’r CDLl

Ionawr 2014 ymlaen

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y