Accessibility links

Dewis iaith

Rheoli adeiladu

Sylwer bod y cyfleuster chwilio isod yn arwain defnyddwyr i system wahanol sydd â golwg wahanol i’n gwefan newydd. Mae hon yn cael ei chreu ar hyn o bryd a bydd wedi’i chwblhau cyn gynted â phosib.

Diben rheoliadau adeiladu yw sicrhau iechyd a diogelwch pobl ym mhob math o adeilad a‘i gyffiniau, gan gynnwys adeiladau domestig, masnachol, cyhoeddus a diwydiannol.  Maent hefyd yn darparu ar gyfer cadwraeth ynni, diogelwch a mynediad i adeiladau.

Gallwch weld chwiliadau Rheoli Adeiladu ar-lein.

Ffioedd rheoli adeiladu

Ffioedd rheoli adeiladu sy’n berthnasol ers 1 Ebrill 2014.

O 1 Ebrill 2018, bydd ffioedd Rheoli Adeiladu yn cynyddu gan 5%.

Ffurflen rheoli adeiladu

Gallwch dalu eich ffioedd trwy gerdyn debyd neu gredyd trwy ffonio 01656 643408.

Gwybodaeth gyffredinol

Canllaw i Ddeiliaid Tai ar Systemau Chwistrellu

Canllaw i Godi Estyniad i’ch Cartref

Rheoliadau Adeiladu

Adeileddau Peryglus

Carthffosydd a Draeniau, Cyhoeddus neu Breifat

Dymchwel

Rheoli Adeiladu

Diogelwch ar Feysydd Chwaraeon

Deddf Muriau Cyd 1996

Rhan R (Seilwaith ffisegol ar gyfer rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym)

Os ydych chi’n trefnu gwaith adeiladu, gallai fod gennych ddyletswyddau eraill neu gallai fod angen i chi hysbysu’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGID). Mae mwy o fanylion ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Cyswllt

Rheoli Adeiladu

Ffôn: 01656 643408
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y