Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llwybr Teithio Llesol ar hyd Heol y Bont-faen

Cymeradwywyd y llwybr teithio llesol arfaethedig ar hyd rhan o Heol y Bont-faen, fel rhan o gynllun teithio llesol Waterton i Ben-y-bont ar Ogwr, gan y Cabinet ar 22 Mehefin 2021.

Mae'r cynllun yn cynrychioli cyfleusterau teithio llesol parhaol, gan gynnwys gwell cyfleusterau croesi, lledu llwybrau cerdded i fod yn llwybrau cerdded/beicio a rennir a chyfyngu ymhellach ar y terfyn cyflymder ar hyd Heol y Bont-faen.

Mae'r llun terfynol (cyfeirnod C/001B) ar gael i'w weld.

Chwilio A i Y