Accessibility links

Dewis iaith

Cofrestru genedigaeth

Bydd eich bydwraig yn rhoi taflen ‘cofrestru genedigaeth babi’ sy’n egluro lle gallwch gofrestru eich plentyn a pha wybodaeth fydd angen i chi ddod â hi gyda chi.

Mae angen cofrestru genedigaeth eich babi yn yr ardal lle cafodd eich babi ei eni. Os cafodd eich babi ei eni yn Ysbyty Tywysoges Cymru neu gartref o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd angen i chi gofrestru’r enedigaeth yn un o'r lleoliadau canlynol:

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Llun - Dydd Gwener
9.30am - 4pm

Eglwys y Drindod, Porthcawl

Dydd Llun
10am - 12.30pm

Apwyntiad yn unig – cysylltwch â’r swyddfa gofrestru i wneud apwyntiad.

Llyfrgell Y Llynfi, Canolfan Chwaraeon Maesteg, Maesteg

Dydd Mawrth a Dydd Gwener
9.30am - 12.30pm

Canolfan Fywyd Pîl

Dydd Iau
2.30 - 3.30pm

Apwyntiad yn unig – cysylltwch â’r swyddfa gofrestru i wneud apwyntiad.

Os nad ydych yn gallu mynd i un o’r lleoliadau hyn, cysylltwch â Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr Efallai y bydd cofrestrydd yn gallu trefnu lleoliad mwy addas.

Contact

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642391
Cyfeiriad: Ty'r Ardd, Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AR.

Chwilio A i Y