Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ffioedd presennol

Tystysgrifau genedigaeth, marwolaethau a phriodasau

Y ffi ar gyfer genedigaethau, marwolaethau neu briodasau o gofrestriad presennol yw £11 ar ddiwrnod cofrestru, a £35 ar ôl hynny.

Rhaid gwneud ceisiadau am dystysgrif o gofnodion blaenorol ymlaen llaw trwy ffonio 01656 642391

  • Gwasanaeth blaenoriaeth: Casgliad o fewn 24 awr neu bost dosbarth 1af wedi’i ddosbarthu o fewn 24 awr: £35
  • Gwasanaeth safonol: Bydd pob tystysgrif ar gael i’w chasglu o’r swyddfa gofrestru o fewn 15 diwrnod gwaith: £11

Ceisiadau drwy’r post

Gwasanaeth safonol: £11 y dystysgrif, Anfonir tystysgrifau o fewn 15 diwrnod gwaith.

Ffioedd priodasau a phartneriaethau sifil

  • Ffi hysbysiad priodas neu bartneriaeth sifil: £35
  • Ffi am seremoni priodas neu bartneriaeth sifil yn y swyddfa gofrestru: £46
  • Ffi am briodas neu bartneriaeth sifil mewn lleoliad trwyddedig:

Dydd Llun i Ddydd Gwener: £376
        Dydd Sadwrn: £397
        Dydd Sul: £451
        Gwyliau banc: £504

Dim ond drwy apwyntiad mae modd hysbysu am briodas neu bartneriaeth sifil.

Chwilio A i Y