Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ffioedd presennol

Tystysgrifau genedigaeth, marwolaethau a phriodasau

Y ffi ar gyfer genedigaethau, marwolaethau neu briodasau o gofrestriad presennol yw £4 ar ddiwrnod cofrestru, a £7 ar ôl hynny.

Ceisiadau am dystysgrifau o gofnodion blaenorol a wnaed wyneb yn wyneb yn y swyddfa gofrestru

  • Gwasanaeth â blaenoriaeth, tystysgrif yn y fan a’r lle: £15
  • Gwasanaeth safonol, pob tystysgrif ar gael i’w gasglu o'r swyddfa gofrestru o fewn 48 awr: £10

Taliadau cerdyn dros y ffôn

Gwasanaeth arferol: £10 fesul tystysgrif a ffi chwilio a phostio o £2. Bydd tystysgrifau'n cael eu hanfon drwy’r post ail ddosbarth o fewn 48 awr.

Ceisiadau drwy’r post

Gwasanaeth arferol: £10 fesul tystysgrif a ffi chwilio a phostio o £2. Bydd tystysgrifau'n cael eu hanfon allan o fewn pump diwrnod.

Ffioedd priodasau a phartneriaethau sifil

  • Ffi hysbysiad priodas neu bartneriaeth sifil: £35
  • Ffi am seremoni priodas neu bartneriaeth sifil yn y swyddfa gofrestru: £46
  • Ffi am seremoni priodas neu bartneriaeth sifil yn yr Ystafell Ardd: £196
  • Ffi am briodas neu bartneriaeth sifil mewn lleoliad trwyddedig:

            Dydd Llun i ddydd Gwener: £330
            Dydd Sadwrn: £350
            Dydd Sul: £400
            Gwyliau’r banc: £450

Dim ond drwy apwyntiad mae modd hysbysu am briodas neu bartneriaeth sifil.

 

Chwilio A i Y