Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mynwentydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r awdurdod claddu ar gyfer un fynwent ar ddeg a thair mynwent eglwys.

Dyma restr ohonynt:

Mynwentydd

Lleoliad

Cyfeiriad

Côd post

Agorwyd

Blaenogwr

Park Street, Nant-y-moel

CF32 7SH

1888

Pen-y-bont ar Ogwr

Cemetery Road, Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1YY

1894

Corneli

Ffordd yr Eglwys, Gogledd Corneli

CF33 4HL

1925

Gelliron

Alexandra Road, Pontycymer

CF32 8HB

1889

Glynogwr

Church Place, Glynogwr, Melin Ifan Ddu

CF35 6EL

1888

Trelales

Rogers Lane, Trelales

CF32 0HU

1980

Maesteg

Cemetery Road, Maesteg

CF34 0DN

1883

Pencoed

Felindre Road, Pencoed

CF35 5HZ

1953

Porthcawl

Pyle Road, Notais, Porthcawl

CF36 5TB

1934

Pwll-y-pant

Cemetery Road, Cwm Ogwr

CF32 7HT

1887

Sarn

Sarn Hill, Sarn

CF32 9RW

1936

Mynwent Eglwys Llangeinwyr

Eglwys Ceinwyr Sant, Llangeinwyr

CF32 8RX

Unknown

Mynwent Eglwys Betws

Eglwys Dewi Sant, Bettws Road, Betws

CF32 8TB

Unknown

Mynwent Eglwys Glynogwr

Eglwys Tyfodwg Sant, Glynogwr, Melin Ifan Ddu

CF35 6EL

Unknown

 

Cyswllt

Gwasanaethau Profedigaeth

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 656605
Cyfeiriad: Amlosgfa Llangrallo, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AB.
Oriau agor:
Dydd Llun i ddydd Iau: 9.00am tan 5.00pm, Dydd Gwener: 9.00am tan 4.00pm
Dydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau’r banc: ar gau

Chwilio A i Y