Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cydlynu gweithgareddau llesiant cymunedol lleol

Nodau’r rhaglen

Mae gwaith cydlynu cymunedol lleol yn helpu pobl i ddatblygu eu cryfderau. Mae’n lleihau’r angen am fwy o gymorth ffurfiol trwy greu cysylltiadau gyda rhwydweithiau ac adnoddau lleol. Mae hyn yn gwella llesiant a gwydnwch pobl. Mae tystiolaeth wych bod y dull hwn yn gweithio ac yn gostwng y galw am wasanaethau gofal.

Cysylltu â chydlynwyr cymunedol lleol

Blaengarw, Pontycymer, Llangeinwyr, Betws, Brynmenyn, Ynysawdre, Abercynffig:

Kevin Mably
Ffôn: 07794 052489

Cwm Llynfi:

Sara Brown
Ffôn: 07815 579082

Nantymoel, Bro Ogwr, Lewistown, Melin Ifan Ddu, Gilfach Goch, Evanstown, Bryncethin, Sarn:

Maria Bennett
Ffôn: 07813 002525

Chwilio A i Y