Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau Heini am Oes

Cyfle i ddarganfod sesiynau hwyliog i blant 8 i 11 oed mewn lleoliadau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd plant sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cyfle i fwynhau llond gwlad o hwyl am ddim fel rhan o gynlluniau Actif Am Oes yr haf yma mewn nifer o leoliadau diogel. Yn addas i blant rhwng 8 ac 11 oed, bydd y sesiynau hwyliog ac amrywiol yn canolbwyntio ar chwaraeon, gemau, a gweithgareddau celf a chreadigol.

Yn cael eu cyflwyno gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’u cefnogi gan gynghorau tref, byddant yn cael eu gweithredu am 4 wythnos rhwng dydd Mawrth 27 Gorffennaf a dydd Gwener 20 Awst. Bydd y sesiynau’n cael eu rhannu yn ddau sesiwn y dydd er mwyn rheoli’r niferoedd.

Bydd angen i rieni fynychu diwrnod cofrestru ar y safle ddydd Llun 26 Gorffennaf a bryd hynny gellir egluro’r trefniadau a chofrestru plant yn swyddogol. Bydd y cofrestru rhwng 2pm a 6pm.

Llenwch y ffurflen gofrestru Active 4 Life a dewch â hi ar ddiwrnod y sesiwn os gwelwch yn dda. 

Tabl o gynlluniau Actif Am Oes sy’n cael eu cynnal ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Lleoliadau Actif am Oes Dyddiadau’r sesiwn Amserau’r sesiwn
Canolfan Chwaraeon Bracla
(gyda chefnogaeth Cyngor Cymuned Bracla)
Dyddiau’r wythnos 27 Gorffennaf i 20 Awst (ac eithrio'r isod)

10am i 12pm

neu

12.30pm i 2.30pm

Canolfan Chwaraeon Bracla
(gyda chefnogaeth Cyngor Cymuned Bracla)
Dydd Mercher 28 a Dydd Gwener 30 Gorffennaf

12.30pm i 2pm

neu

2.30pm i 4pm

Canolfan Gymunedol Caerau  
(gyda chefnogaeth Cyngor Tref Maesteg)
Dyddiau’r wythnos 27 Gorffennaf i 20 Awst

10am i 2pm

neu

12.30pm i 2.30pm
Ysgol Gyfun Pencoed   
(gyda chefnogaeth Cyngor Tref Pencoed)
Dyddiau’r wythnos 27 Gorffennaf i 20 Awst

10am i 12pm

neu

12.30pm i 2.30pm
Ysgol Gyfun Porthcawl (gyda chefnogaeth Cyngor Tref Porthcawl) Dyddiau’r wythnos 27 Gorffennaf i 20 Awst

10am i 12pm

neu

12.30pm i 2.30pm

 

Mae Halo Leisure yn rheoli'r rhaglenni a restrir isod ac mae manylion am ddyddiadau, amseroedd a threfniadau archebu i'w gweld ar wefan Halo. Bydd angen i blant sy'n mynychu rhaglenni Halo fod wedi cofrestru gyda Halo yn uniongyrchol. Bydd pob ymholiad ynglŷn â'r rhaglenni hyn yn uniongyrchol i Halo.

Tabl o weithgareddau Halo Leisure a gefnogir gan gynghorau tref lleol.

Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr

Cefnogir gan Halo a Chyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Chwaraeon Maesteg

    Cefnogir gan Halo a Chyngor Tref Maesteg

Canolfan Bywyd Cwm Ogwr

Cefnogir gan Halo a Chymuned Cwm Ogwr

Canolfan Bywyd Cwm Garw

Cefnogir gan Halo a Chymuned Cwm Garw

Sylwch nad yw’r sesiynau hyn yn opsiwn arall i ofal plant, a rhaid i rieni a gofalwr fod ar gael i gasglu eu plant ar bob adeg. Ni fydd modd i blant ddefnyddio eu ffonau symudol yn ystod y sesiynau.

Pe bai angen gwneud gwaith cynnal a chadw ar safleoedd ysgolion efallai y bydd angen addasu rhaglenni.

Chwilio A i Y