Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Menter Bro Ogwr

Mae Menter Bro Ogwr fel rhan o'r Haf o Hwyl yn cynnal cyfres o raglenni gwyliau iaith Gymraeg ar gyfer plant sy'n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae sesiynau bore wedi'u cynllunio ar gyfer plant 4 i 6 oed a sesiynau prynhawn ar gyfer plant 7 i 12 oed.

Tabl o leoliadau gweithgarwch Menter Bro Ogwr a’r dyddiadau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Lleoliad   Dyddiad
Caeau'r Bontnewydd, Pen-y-bon ar Ogwr Hwyl a sbri yn y parc! 3 - 4pm, dydd Iau 28 Gorffennaf
Caeau Chwarae Corneli Hwyl a sbri yn y parc! 3 - 4pm, dydd Iau 11 Awst
Parc Maesteg  Hwyl a sbri yn y parc! 3 - 4pm, dydd Iau 16 Awst
YGG Y Ferch o'r Sger

Cynllun chwarae, 7 - 12 oed, 12.30 - 2.30pm

Cynllun chwarae 4 - 6 oed, 10 - 10.30am

Dydd Llun 25 Gorffennaf - Dydd Gwener 19 Awst

Ysgol Gymraeg Bro Ogwr

Cynllun chwarae, 7 - 12 oed, 12.30 - 2.30pm

Cynllun chwarae 4 - 6 oed, 10 - 10.30am

Dydd Llun 25 Gorffennaf - Dydd Gwener 19 Awst
Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd

Cynllun chwarae, 7 - 12 oed, 12.30 - 2.30pm

Cynllun chwarae 4 - 6 oed, 10 - 10.30am

Dydd Llun 25 Gorffennaf - Dydd Gwener 19 Awst

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangwnwyd

Cynllun chwarae, 7 - 12 oed, 12.30 - 2.30pm

Cynllun chwarae 4 - 6 oed, 10 - 10.30am

Dydd Llun 25 Gorffennaf - Dydd Gwener 19 Awst

 

Be sure to book early to guarantee your place. You can do this by emailing kathryn@menterbroogwr.org 

Gallwch wneud hyn drwy e bostio kathryn@menterbroogwr.org 

Chwilio A i Y