Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhaglen Bwyd a Hwyl

Rydym yn cynnal y rhaglen bwyd a hwyl eto yr haf yma i helpu rhieni i dalu costau gwyliau ysgol.

Gall plant 9 i 11 oed sy'n byw yn nalgylch Ysgol Gyfun Cynffig elwa o brydau iach am ddim a phrofiadau cymdeithasol hwyliog.

Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal rhwng dydd Llun 26 Gorffennaf a dydd Iau 12 Awst, 9am -2:30pm.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle i’ch plentyn, cysylltwch â’n Tîm Gofal Plant ar 01656 642649 neu e-bostio foodandfun@bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y