Accessibility links

Dewis iaith

Parciau a chaeau chwaraeon

Rydym yn datblygu, yn rheoli ac yn cynnal 280 hectar o fannau agored, gan gynnwys caeau chwaraeon, mannau chwarae plant, ymylon priffyrdd, comins, mannau agored, tirweddau a nodweddion garddwriaethol.

Gellir defnyddio pafiliynau ar gyfer nifer o weithgareddau, gan gynnwys partïon plant, cylchoedd chwarae neu ymarfer band. Gall caeau chwaraeon hefyd gynnal digwyddiadau arbennig megis ffeiriau a dyddiau hwyl.

Y pafiliynau lle mae ystafelloedd digwyddiadau i'w llogi yw:

Bord o bafiliynau

Enw

Lleoliad

Pafiliwn Betws

Heol Richard Price, Betws

Pafiliwn Chwaraeon Bryncethin

Heol Melin Ifan Ddu, Bryncethin

Pafiliwn Cae Gof

Heol y Cefn, Cefn Cribwr

Pafiliwn Athletau Caerau

Teras Humphrey, Caerau

Pafiliwn Chwaraeon Corneli

Meadow Street, Gogledd Corneli

Pafiliwn Llangrallo

Heol Simonston, Coety

Pafiliwn Croft Goch

Stryd Pisgah, Mynydd Cynffig

Pafiliwn Chwaraeon Parc y Garth

Heol Penybont-ar-Ogwr, Garth

Pafiliwn Llangynwyd

Maesteg Road, Llangynwyd

Pafiliwn Pencoed

Felindre Road, Pencoed

Pafiliwn South Parade

South Parade, Maesteg

Pafiliwn Coedlan Woodland

Llwyn Gwern, Pencoed

 

Bord o Feysydd Chwarae Pêl Droed

Enw

Lleoliad

Manylion

Aberfields

Nantymoel

Dau faes chwarae

Y Bragle

Penybont-ar-Ogwr

Un maes chwarae

Bryntirion

Penybont-ar-Ogwr

Dau faes chwarae

Cae Gof

Cefn Cribwr

Dau faes chwarae

Parc Lles Caerau

Caerau

Un maes chwarae

Coytrahen

Goetre-hen

Dau faes chwarae

Croft Goch

Mynydd Cynffig

Un maes chwarae

Cwm Garw

Blaengarw

Un maes chwarae

Evanstown

Gilfach Goch

Defnydd deuol

Parc Lles y Garth

Maesteg

Dau faes chwarae

Great Western Avenue

Penybont-ar-Ogwr

Un maes chwarae

Heol Richard Price

Betws

Dau faes chwarae

Heol Simonston

Llangrallo

Un maes chwarae

Hermon Road

Caerau

Un maes chwarae

Parc Lawrence

Pontycymer

Un maes chwarae

Lewistown

Cwm Ogwr

Un maes chwarae

Croesffordd Llidiard

Penybont-ar-Ogwr

Dau faes chwarae

Heol Llangewydd

Penybont-ar-Ogwr

Dau faes chwarae

Llangynwyd

Maesteg

Un maes chwarae

Locks Lane

Porthcawl

Dau faes chwarae

Parc Lles Maesteg

Maesteg

Dau faes chwarae

Meadow Street

Gogledd Corneli

Un maes chwarae

Caeau Newbridge

Penybont-ar-Ogwr

Tri maes chwarae

Parc y Pandy

Tondu

Un maes chwarae

Maes Hamdden Pencoed

Pencoed

Un maes chwarae

Pwll Garn

Pontycymer

Un maes chwarae

Rest Bay

Porthcawl

Un maes chwarae

Parc Tudor

Maesteg

Un maes chwarae

Coedlan Woodlands

Pencoed

Un maes chwarae

 

Bord o Feysydd Chwarae Rygbi

Enw

Lleoliad

Manylion

Aberfields

Nantymoel

Un maes chwarae

Betws

Heol Richard Price

Un maes chwarae

Y Bragle

Penybont-ar-Ogwr

Un maes chwarae

Bryncethin

Heol Melin Ifan Ddu

Un maes chwarae

Cae Gof

Cefn Cribwr

Dau faes chwarae

Goetre-hen

Goetre-hen

Un maes chwarae

Croft Goch

Mynydd Cynffig

Un maes chwarae

Cwm Garw

Blaengarw

Un maes chwarae

Evanstown

Gilfach Goch

Defnydd deuol

Parc Lles y Garth

Maesteg

Un maes chwarae

Heol-y-cyw

Heol-y-cyw

Dau faes chwarae

Parc Lawrence

Pontycymer

Un maes chwarae

Lewistown

Cwm Ogwr

Un maes chwarae

Llangynwyd

Maesteg

Un maes chwarae

Parc Les Maesteg

Maesteg

Dau faes chwarae

Clwb Rygbi Nantymoel

Nantymoel

Un maes chwarae

Caeau Newbridge

Penybont-ar-Ogwr

Tri maes chwarae

Gogledd Corneli

Meadow Street

Un maes chwarae

Clwb Rygbi Cwm Ogwr

Cwm Ogwr

Un maes chwarae

Parc y Pandy

Abercynffig

Dau faes chwarae

Maes Lles Pencoed

Pencoed

Un maes chwarae

Rest Bay

Porthcawl

Un maes chwarae

South Parade

Maesteg

Un maes chwarae

Parc Woodlands

Pencoed

Dau faes chwarae

 

Bord o lawntiau bowlio

Enw

Lleoliad

Manylion

Cae Gof

Cefn Cribwr

Un lawnt

Parc Caedu

Cwm Ogwr

Un lawnt

Parc Lles Caerau

Caerau

Un lawnt

Evanstown

Gilfach Goch

Un lawnt

Parc y Garth

Maesteg

Un lawnt

Parc Griffin

Porthcawl

Dwy lawnt

Parc Lawrence

Pontycymer

Un lawnt

Parc Lles Maesteg

Maesteg

Un lawnt

Caeau Newbridge

Penybont-ar-Ogwr

Un lawnt

Maes Lles Pencoed

Pencoed

Un lawnt

Parc Lles y Pîl

Y Pîl

Un lawnt

Waunllwyd

Nantymoel

Un lawnt

 

 

Bord o Feysydd Criced

Enw

Lleoliad

Math

Criced Blaengarw

Blaengarw

Un sgwâr criced / Un wiced artiffisial

Parc Lles y Garth

Parc Lles y Garth, Maesteg

Un sgwâr criced / Un wiced artiffisial

Heol-y-cyw

Heol-y-cyw

Un wiced artiffisial

Clwb Criced Porthcawl

Locks Lane, Porthcawl

Un sgwâr criced

Caeau Chwarae Newbridge

Stryd yr Angel, Penybont-ar-Ogwr

Tri sgwâr criced / Un wiced artiffisial

Maes Lles Pencoed

Heol Felindre, Pencoed

Un wiced artiffisial

Maes South Parade

Maesteg, Penybont-ar-Ogwr

Un sgwâr criced

 

Bord o Gyrtiau Tennis

Enw

Lleoliad

Math

Cae Gof

Cefn Cribwr

Dau ar darmac

Parc Caedu

Cwm Ogwr

Dau ar darmac

Parc Lles Evanstown

Evanstown

Dau ar darmac

Parc y Garth

Maesteg

Pedwar ar darmac

Parc Griffin

Porthcawl

Dau ar darmac

Parc Lawrence

Pontycymer

Tri ar darmac

Teras y Dderwen

Goetre-hen

Un ar darmac

Waunllwyd

Nantymoel

Dau ar darmac

 

 

Bord o Gyrtiau Pêl Aml-chwaraeon

Enw

Lleoliad

Man Chwarae Blaencaerau

Caerau, Maesteg

Man Chwarae Plant Llangrallo

Llangrallo

Teras Griffiths

Caerau, Maesteg

Pen-y-Banc

Y Bragle, Penybont-ar-Ogwr

Stryd Victoria

Pontycymer

 

Bord o Gyrtiau Boule

Enw

Lleoliad

Meysydd Chware Llangynwyd

Maesteg

 

Bord o lawntiau pytio golff

Enw

Lleoliad

Parc Griffin

Porthcawl

 

Cyswllt

Parciau a meysydd chwarae

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642721
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Penybont-ar-Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y