Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cysylltwch â ni ynghylch gofal cymdeithasol oedolion

Daw’r holl ymholiadau ynghylch gofal cymdeithasol oedolion trwy’r Pwynt Mynediad Cyffredin (PMC). Defnyddiwch y PMC i gyrchu gwasanaethau, cyngor a gwybodaeth, neu i roi gwybod am bryderon am rywun.

Cyswllt:

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion

Ffôn: 01656 642279
Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Lles, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont, CF31 4WB.

SMS: Tecstiwch ABC yna 0797 6972020
Minicom: 01656 642383

Mae’r dudalen hon wrthi’n cael ei datblygu.

Chwilio A i Y