Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hybiau cymunedol

Mae’r hyb cymunedol yn bwynt canolog yng nghymunedau lleol. Yn eich hyb cymunedol, gallwch:

  • gael gwybodaeth, cyngor a help
  • darganfod beth sy’n digwydd yn eich cymuned
  • cael mynediad at weithgareddau drwy’r wythnos, gan gynnwys gyda’r nosau a phenwythnosau
  • cael manylion am wasanaethau cymdeithasol, os oes angen mwy o gefnogaeth arnoch.

Mae pedwar hyb cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn:

Chwilio A i Y