Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhwydwaith Natur Cwm Taf

Mae Prosiect Rhwydwaith Natur Cwm Taf wedi llwyddo i gael cyllid o Gronfa Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) Llywodraeth Cymru.

Nod Rhwydwaith Natur Cwm Taf yw ffurfio cydweithrediad rhwng sefydliadau yn rhanbarth Bwrdd Iechyd Cwm Taf i reoli seilwaith gwyrdd y rhanbarth er budd pobl, busnesau a chymunedau.

Mae’r prosiect wedi’i rannu’n dair thema sy’n cyd-fynd â Chynlluniau Llesiant Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr â themâu gweithredu Cynllun ENRaW:

  • Galluogi - Cynyddu mynediad i seilwaith gwyrdd
  • Grymuso - Gwella ansawdd yr amgylchedd ar gyfer cymunedau ffyniannus.
  • Unith - Creu rhwydwaith cysylltiedig o fannau gwyrdd.

 

Digwyddiadau a gweithgareddau

 

Crefftau Awyr Agored i’r Teulu

Golchfeydd Ogwr

Dydd Sadwrn 27 Awst, 10am - 12pm

Dewch â’r teulu cyfan i roi cynnig ar ystod o grefftau ar thema’r awyr agored. Caiff yr holl ddeunyddiau eu darparu.

Crefftau Awyr Agored i’r Teulu

Parc Ger-y-Llyn, Porthcawl

Dydd Gwener 2 Medi, 11am - 1pm

Dewch â’r teulu cyfan i roi cynnig ar ystod o grefftau ar thema’r awyr agored. Caiff yr holl ddeunyddiau eu darparu.

Diwrnod Gwirfoddoli

Golchfeydd Ogwr

Dydd Sadwrn 3 Medi, 11am - 1pm

Mae’r prosiect hwn yn gydweithrediad rhwng Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Chwilio A i Y