Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

Cefnogaeth rithiol i bobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i gynnig cefnogaeth i bobl ifanc (11 i 25 oed) ledled y fwrdeistref drwy gydol pandemig y coronafeirws.

Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o wasanaethau ar-lein a thros y ffôn hefyd.

Mynediad rhithiol

Gellir cael cefnogaeth dros y ffôn, ar Skype neu fel rhan o fforwm ar-lein.

Ymunwch â ni ar gyfer gweithgareddau a gemau wythnosol i helpu i drechu diflastod ac unigrwydd.

Hefyd byddem yn croesawu awgrymiadau eraill ar sut orau i gyfathrebu â chi yn ystod y cyfnod anodd yma.  

Siarad â gweithiwr ieuenctid

Mae ein tîm cynnal ieuenctid ar gael i siarad â chi ar-lein rhwng 10am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Siaradwch â gweithiwr cynnal ieuenctid ar-lein drwy glicio ar y botwm isod a chlicio ar yr eicon sgwrs ar-lein sydd yng nghornel sgrin y dudalen gartref.

Dewiswch 'gwasanaethau ieuenctid' o'r ddewislen a ‘siarad â gweithiwr ieuenctid’

Yr amrywiaeth o gefnogaeth sy’n cael ei chynnig

Cyswllt

Cynnal Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 815146

Chwilio A i Y