Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dechrau’n Deg

Mae Dechrau'n Deg yn cynnig cymorth a chefnogaeth am ddim i blant o dan bedair oed mewn ardaloedd penodol. Ei nod yw gwella eu cyfleoedd a rhoi 'dechrau teg' iddyn nhw pan fyddan nhw'n mynd i'r ysgol. Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae gan dîm gofal plant Dechrau'n Deg lawer o gymwysterau a phrofiad wrth weithio gyda phlant.  Maen nhw'n gweithio'n agos gyda thîm aml-asiantaeth Dechrau'n Deg ac mae'r lleoliadau yn elwa o gefnogaeth gan dîm Therapi Lleferydd ac Iaith, Seicolegwyr Addysg ac Athro Cynghori. 

Bydd y tîm yn meithrin perthynas ardderchog â rhieni/gofalwyr a bydd yn darparu cymorth ac arweiniad rheolaidd ynghylch datblygiad a chynnydd eich plant.


Mae’r gefnogaeth yn cynnwys y canlynol:

 • gofal plant rhan-amser o safon uchel i blant 2-3 oed
 • ymwelydd iechyd i helpu gydag unrhyw broblemau sydd gennych
 • mynediad at gymorth rhianta
 • cyngor a chymorth â datblygiad iaith gynnar

Os oes gennych bryderon am faint mae eich plentyn yn siarad, holwch eich Ymwelydd Iechyd neu reolwr gofal plant a fydd wedyn yn eich cyfeirio at dîm Dechrau'n Deg. 

Os hoffech weld a ydych chi’n gymwys, cysylltwch â:

Ffôn: 01656 815168

Canolfannau Cymunedol a Gofal Plant Dechrau'n Deg

 • Cynorthwyydd Gweinyddu Swyddfa: 01656 815032
 • Arweinydd Gofal Plant: 01656 815033

 • Cynorthwyydd Gweinyddu Swyddfa: 01656 815031
 • Arweinydd Gofal Plant: 01656 815028

 • Cynorthwyydd Gweinyddu Swyddfa: 01656 815798 / 01656 815797
 • Arweinydd Gofal Plant: 01656 815799

 • Arweinydd Gofal Plant: 01656 815717

 • Arweinydd Gofal Plant: 01656 815785

 • Cynorthwyydd Gweinyddu Swyddfa: 01656 815038
 • Arweinydd Gofal Plant: 01656 815037 / 07525 731692

 • Swyddfa: 01656 815858
 • Ar gyfer ymholiadau gofal plant, cysylltwch â: 01656 815168

Nodyn: Swyddfa Wildmill yw'r cyswllt ar gyfer y Dechrau'n Deg hwn.

 • Cynorthwyydd Gweinyddu Swyddfa: 01656 815436
 • Arweinydd Gofal Plant: 01656 815438

 • Cynorthwyydd Gweinyddu Swyddfa: 01656 815765
 • Arweinydd Gofal Plant: 01656 815766

 • Cynorthwyydd Gweinyddu Swyddfa: 01656 815152

 • Cynorthwyydd Gweinyddu Swyddfa: 01656 815038
 • Arweinydd Gofal Plant: 01656 815037 / 07525 731692

 • Cynorthwyydd Gweinyddu Swyddfa: 01656 815786
 • Arweinydd Gofal Plant: 01656 815788

Swyddfa Dechrau'n Deg: 01656 815858

Flying Start

Efallai byddwch yn ei weld yn ddefnyddiol i chwilio ar wefan Dewis i gael manylion am wasanaethau, gan gynnwys gofal plant a gweithgareddau i blant.

Chwilio A i Y