Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dechrau’n Deg

Mae Dechrau’n Deg yn rhoi cymorth a chefnogaeth am ddim i blant dan bedair oed mewn ardaloedd penodol. Ei nod yw gwella eu cyfleoedd a rhoi dechrau teg iddynt pan fyddant yn mynd i’r ysgol. Caiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r gefnogaeth yn cynnig:

  • gofal plant rhan amser o ansawdd uchel i blant rhwng 2 a 3 oed
  • ymwelydd iechyd i helpu gydag unrhyw broblemau sydd gennych
  • mynediad at gymorth rhianta
  • cymorth gyda datblygu ieithyddol cynnar

Mae Dechrau'n Deg yn gweithredu mewn rhannau penodol o Fetws, Melin Ifan Ddu, Bracla, Cefn Glas, Caerau, Corneli, Lewistown, Parc Maesteg, Ystâd Oakwood, Plasnewydd, Sarn a Melin Wyllt.

Manylion cyswllt

I gael gwybod a ydych yn gymwys i fod yn rhan o’r rhaglen Dechrau’n Deg, cysylltwch â:

Cyswllt

Ffôn: 01656 815168

Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ymweld â thudalen Facebook Dechrau'n Deg Pen-y-bont ar Ogwr.

Dolenni perthynol

Cewch fwy o wybodaeth am y rhaglen Dechrau’n Deg ar wefan Llywodraeth Cymru.

Efallai byddwch yn ei weld yn ddefnyddiol i chwilio ar wefan Dewis i gael manylion am wasanaethau, gan gynnwys gofal plant a gweithgareddau i blant.

Chwilio A i Y