Accessibility links

Dewis iaith

Plant maeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Wyth rheswm gwych i faethu

Bydd maethu yn:

  • eich galluogi i ddatblygu wrth i chi ennill cymwysterau cydnabyddedig
  • eich galluogi i deimlo’n hyderus yn eich gwaith gyda’n cymorth cynhwysfawr a degawdau o brofiad
  • gwneud i chi deimlo’n rhan o dîm mawr, a mwy na 120 o deuluoedd maethu gerllaw
  • gwneud i chi deimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi gan ein Gwasanaeth Gofal Maeth
  • rhoi teimlad mawr o gyflawniad i chi o helpu rhywun ar adeg dyngedfennol yn eu bywydau
  • golygu y cewch gymorth ar gyfer eich plant eich hun hefyd
  • helpu cymdeithas drwy arwain person ifanc tuag at fywyd gwell
  • golygu y cewch lwfans i dalu am gostau a chymorth ariannol

Am fwy o wybodaeth am faethu, ewch i'n safle micro:

Chwilio A i Y