Accessibility links

Dewis iaith

Cyngor ar ddigartrefedd ac atal digartrefedd

Os ydych yn ddigartref neu’n credu y gallech fod yn ddigartref yn y dyfodol agos, gall fod gan y Cyngor ddyletswydd i geisio eich atal rhag mynd yn ddigartref, neu gynnig cymorth i chi os yw hynny eisoes wedi digwydd.

Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl os ydych yn credu y gallech fynd yn ddigartref. Gorau po gyntaf y gwyddom am hyn, fel y bydd yn fwy tebygol y gallwn helpu ac, o bosibl, atal hyn rhag digwydd.

Cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y