Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gostyngiad Band Anabl

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at ASP._Page_app_plugins_s8080_grid_editors_render_calltoaction_cshtml.Execute() in D:\Umbraco\uat_bridgend_gov_uk\app_plugins\s8080-grid\editors\render\calltoaction.cshtml:line 23
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\Umbraco\uat_bridgend_gov_uk\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Os yw eich eiddo chi wedi cael ei addasu oherwydd anabledd rhywun sy’n byw ynddo, efallai eich bod yn gymwys i gael gostyngiad yn eich treth gyngor.

I gymhwyso, mae’n rhaid i’r eiddo fod ag o leiaf un o’r canlynol:

  • cegin neu ystafell ymolchi ychwanegol a ddefnyddir yn bennaf gan y person anabl
  • digon o ofod llawr i ddefnyddio cadair olwyn
  • ystafell sy’n cael ei chadw i ddiwallu anghenion person anabl, fel ystafell a ddefnyddir ar gyfer dialysis

Maint y gostyngiad

Gyda’r gostyngiad, bydd treth gyngor mewn band is na’ch band swyddogol yn cael ei chodi arnoch chi. Mae’r bobl yn y band isaf yn cael gostyngiad o swm sy’n cyfateb i un nawfed o dreth gyngor eiddo band D.

Chwilio A i Y