Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwybodaeth ar y Dreth Gyngor

Mae awdurdodau lleol yn pennu’r dreth gyngor i fodloni eu gofynion cyllidebol. Ceir elfen eiddo ac elfen bersonol.

Mae’r gydran eiddo'n seiliedig ar y band prisio y rhoddir iddi gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Mae’r elfen bersonol yn ystyried nifer y bobl sy’n byw yn yr eiddo ac mae’n seiliedig ar y ffaith bod o leiaf ddau berson yn byw yn yr eiddo.

Mae tua 18 y cant o incwm cyfan y Cyngor yn cael ei gasglu trwy’r dreth gyngor ac mae'n cael ei ddefnyddio er mwyn darparu gwasanaethau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Ceir y 82 y cant sy’n weddill gan grantiau llywodraeth.

Mae’r Cyngor yn casglu treth gyngor ar gyfer pob eiddo, sy'n cynnwys tair elfen: tâl Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y tâl Cyngor Cymuned a thâl Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru.    

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_app_plugins_s8080_grid_editors_render_calltoaction_cshtml.Execute() in D:\Umbraco\uat_bridgend_gov_uk\app_plugins\s8080-grid\editors\render\calltoaction.cshtml:line 24
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\Umbraco\uat_bridgend_gov_uk\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Arbed amser a gwneud pethau ar-lein

Ein gwasanaeth Fy Nghyfrif yw’r ffordd gyflymaf i dalu treth gyngor. Dyma hefyd y ffordd hawsaf i reoli eich cyfrif treth gyngor gydag un lle ar gyfer debyd uniongyrchol, ffurflenni digidol ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau, neu ddiweddaru manylion. Gallwch gael eich biliau’n gyflymach ar-lein hefyd. Felly neidiwch y ciwiau ffôn a sortio eich treth mewn munudau.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_app_plugins_s8080_grid_editors_render_calltoaction_cshtml.Execute() in D:\Umbraco\uat_bridgend_gov_uk\app_plugins\s8080-grid\editors\render\calltoaction.cshtml:line 24
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\Umbraco\uat_bridgend_gov_uk\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Chwilio A i Y