Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Grantiau i ddisgyblion

Gwybodaeth ac arweiniad ynghylch y grantiau sydd ar gael ar gyfer disgyblion cymwys ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys:

  • Lwfans Cynhaliaeth Addysg
  • Prydau Ysgol Am Ddim
  • Grant Gwisg Ysgol Nodedig
  • Grant Datblygu Disgyblion

Prydau ysgol am ddim

Os ydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn cael unrhyw un o'r budd-daliadau canlynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer eich plentyn oedran ysgol.

Grant Mynediad Datblygu Disgyblion (GDD)

Mae grant Mynediad PDG Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo teuluoedd sydd ar incwm isel i brynu’r canlynol:

Grant dillad ysgol nodedig

Mae lwfans tuag at gost dillad ysgol nodedig ar gael i ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion uwchradd. Mae lwfansau'n daladwy ar ddechrau pob blwyddyn yn ystod pum mlynedd y plentyn yn yr ysgol uwchradd.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Mae Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn daladwy i ddisgyblion a myfyrwyr sydd mewn addysg llawn amser ar ôl 16 oed. Mae’n seiliedig ar incwm y cartref.

Ni weithredir y cynllun gennym ni. I ddysgu mwy, cysylltwch â’r ysgol neu â Chyllid Myfyrwyr Cymru.

Cyswllt

Tîm Asesiadau Ariannol a Budd-daliadau
Ffôn: 01656 643396

Chwilio A i Y